Izgrađeni stanovi - Dragana Rakića 18d i 20a-20ž, Zemun - 9 izgrađenih objekata

Dragana Rakića 18d i 20a-20ž, Zemun
Dragana Rakića 18d i 20a-20ž, Zemun
Dragana Rakića 18d i 20a-20ž, Zemun