Preduzeće je osnovano 2005. godine sa ciljem da ponudi tržištu novi i lepši kvalitet životnog prostora.

Termin Invest d.o.o. se bavi kupovinom lokacija za poslovno-stambene objekte, finansiranjem izgradnje i prodajom stanova lokala i garaža u sastavu novoizgradjenih objekata kojima je ovo društvo investitor.

Primena najkvalitetnijih materijala, profesionalno vodjenje projekata, savremena gradnja i efikasnost su deo razvoja Termin Invest d.o.o.

U periodu od 2005. godine do danas izgradjeno je 27 objekata na teritoriji Beograda i Zemuna ukupne površine 50000 m2, što je jedna od vrsta potvrde ukazanog poverenja od strane zadovoljnih klijenata.